Maria-Boodschap Niel
  • by:
  • March 1st, 2021
  • Category:

Versoepelingen covid19


U hoorde het waarschijnlijk reeds in de media er zijn enkele versoepelingen op til voor u en onze bewoners. Deze versoepelingen kunnen ingaan wanneer enerzijds de toediening van het 2de vaccin 10 dagen geleden gebeurde en anderzijds 90% van onze bewoners plus 70% van ons personeel werd gevaccineerd.

Vrijdag 12 februari

Versoepelingen Covid 19

U hoorde het waarschijnlijk reeds in de media er zijn enkele versoepelingen op til voor u en onze bewoners.
Deze versoepelingen kunnen ingaan wanneer enerzijds de toediening van het 2de vaccin 10 dagen geleden gebeurde en anderzijds 90% van onze bewoners plus 70% van ons personeel werd gevaccineerd.
Concreet betekent dit voor ons huis dat we vanaf zaterdag 20 februari voldoen aan deze criteria.
Knuffelcontact
Zo wordt het knuffelcontact voor bewoners van een woonzorgcentrum uitgebreid van 1 naar 2 personen. Deze regel werd reeds in ons woonzorgcentrum gehanteerd en wijzigt voorlopig niet.

Wat wel wijzigt, zijn de regels omtrent het wisselen van deze knuffelcontacten. Waar er voorheen één vast contact was en één wisselend contact, kunnen deze beide contacten vanaf nu tweewekelijks gewijzigd worden.
Covid-19
Verlaten van het woonzorgcentrum
Ook mogen onze bewoners vanaf zaterdag 20 februari het woonzorgcentrum opnieuw verlaten
Hierbij gelden voor hen dezelfde regels als voor de gehele bevolking.
Bv.: wandelen met maximum vier, de regels ivm het op bezoek gaan bij mensen thuis, het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen,…
Wij rekenen er op dat u als bezoeker bij het verlaten van het woonzorgcentrum onze bewoners goed informeert over de huidige maatregelen door de overheid uitgeschreven. Vergeet niet dat het grootste deel van onze bewoners ons huis niet meer heeft verlaten sinds maart 2020.
Individuele vrijheid
Intern zullen wij er de komende weken voortdurend aan werken om de individuele vrijheid van onze bewoners te vergroten. Zo kunnen de contacten tussen de verschillende leefgroepen terug worden aangescherpt en de heropstart van gemeenschappelijke activiteiten staat op de agenda.

De veelgevraagde heropening van de cafetaria komt dichterbij, weliswaar met aangepaste openingstijden en voorlopig enkel voor onze bewoners.
In de goede richting
Wij zijn blij dat we stapje voor stapje kunnen dromen van een normaler leven binnen en buiten de muren van het woonzorgcentrum. Laten we nog even niet te gek doen maar doordacht de kleine stapjes in de goede richting nemen.

Met zorgzame groeten,
Nele Van Broekhoven