Maria-Boodschap Niel

Dagelijkse ondersteuning van ouderen en hun mantelzorgers

Dagverzorgingscentrum De Dagvlinder

Dagverzorgingscentrum De Dagvlinder biedt dagelijks aan 15 bezoekers aangepaste verzorging en een zinvolle dagbesteding. 

Het dagcentrum wil een belangrijke schakel zijn ter ondersteuning van zorgbehoevende ouderen in de thuissituatie. Dit kan variëren van ouderen met een relatief lichte tot zware zorgbehoefte en ouderen met een dementieproblematiek. Hierdoor kunnen zorgbehoevende ouderen buiten het thuismilieu opgevangen worden waardoor de familie of mantelzorgers gedurende een korte tijd ontheven worden van hun toezicht- en verzorgingstaak. Zo verhogen we de draagkracht van mantelzorgers en kan de bezoeker meer sociale contacten leggen om het sociaal isolement te doorbreken. Met het dagcentrum trachten we zo een vroegtijdige opname in een rust- en verzorgingstehuis te voorkomen.
Dagcentrum Maria Boodschap Niel
thuisgevoel
Thuisgevoel
kwalitatieve zorg
Kwalitatieve
zorg
connectie met de buurt
Connectie met de buurt
gevoel van warmte
Gevoel van warmte

    Ik voel me hier heel goed. Het personeel is geweldig. Met sommige bewoners is er een vriendschap ontstaan.

    Paula (92 jaar)

    Het is hier fantastisch. Lekker eten, vriendelijk personeel en alle dagen ambiance.

    Ernest (91 jaar)
Persoonlijk welzijn

Ondersteuning op maat

In het dagcentrum wordt aandacht besteed aan de specifieke zorgen en noden van de bezoeker. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk persoonlijk welzijn van de bezoeker met respect voor zijn/haar autonomie en het recht op initiatiefneming. Er wordt ook extra begeleiding voorzien voor personen met dementie op dinsdag en donderdag.
Ondersteuning op maat Maria Boodschap Niel
Dagcentrum praktisch Maria Boodschap Niel
Een afwisselend activiteitenprogramma

Praktisch

De bezoekers kunnen in het centrum terecht van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u. Voor en na de openingsuren kan men gebruik maken van de opvangmogelijkheden in het woonzorgcentrum, eventueel gecombineerd met ontbijt of avondmaal. ’s Middags wordt steeds een warme maaltijd voorzien, inclusief koffie en frisdranken.

Gedurende de dag staan sfeer en gezelligheid centraal in het dagcentrum. Een afwisselend activiteitenprogramma wordt gecombineerd met bewegingsoefeningen, geheugenoefeningen en de nodige ontspanning. Indien de bezoeker het wenst kan hij/zij gedurende de dag ook gebruik maken van kinesitherapie, het kapsalon en de pedicure (niet inbegrepen in de dagprijs), en onze badaccomodatie. Indien men dit wenst, kan men mits vergoeding ook beroep doen op vervoer van en naar het dagcentrum indien men binnen een bepaalde straal van het dagcentrum woont. 
Wij richten ons vooral tot ouderen uit Niel en aanpalende gemeenten (Schelle, Hemiksem, Rumst,...). 
Geraak vertrouwd met je nieuwe omgeving

Heb je bijkomende vragen?

Ons team staat klaar om ze te beantwoorden.

vzw Woonzorgcentrum Maria Boodschap
Broeklei 1 - 2845 Niel